Projektname : Transkription von Ms. B 26
Projektbeschreibung : Transkription des Kriegsbuchs Ms. B 26, Ludwig (VI.) v. Eyb zum Hartenstein; Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg.
Handschrift : Ms. B 26
Projektteam : Barbara Kappelmayr, Andreas Meier
Projektstart : 2003
Projektstatus : abgeschlossen ( -05. April 2010- )
Leseprobe :
Dokumente : Transkription des Kriegsbuches von Ludwig (VI.) von Eyb zum Hartenstein
Bemerkung :